Logo van keurexperts

Veelgestelde vragen

home / FAQ

Wat is een EPC ?

Een energieprestatiecertificaat is een document dat aangeeft hoe energiezuinig jouw woning is. Elke woning krijgt hiervoor een label gaande van A+ (energiezuinig) tot F (energieverslindend).

Wat is de EPC-labelpremie ?

De EPC-labelpremie wordt vanaf 1-1-2021 toegekend voor de grondige energetische renovatie van een woning of een wooneenheid. Voldoe je aan de voorwaarden, dan heb je recht op de EPC-labelpremie. Je kan deze premie enkel online aanvragen. De premie voor een woning en een collectief woongebouw liggen tussen €2500 en €5000. Voor een appartement of wooneenheid ligt de premie tussen €2500 en €3750.

Waarom heb ik een EPC-attest nodig ?

Het EPC informeert mogelijke kopers of huurders vooraf over de energiezuinigheid van de woning. Aan de hand van het energielabel kunnen potentiële kandidaten inschatten of een bepaalde woning al dan niet hoge energiekosten met zich zal meebrengen. Als verkoper of verhuurder ben je verplicht om het energielabel van je woning te vermelden in alle advertenties die je plaatst om je woonst aan te bieden op de markt.

Hoelang blijft een EPC geldig ?

Het energieprestatiecertificaat is 10 jaar geldig. Indien er binnen de termijn van 10 jaar aanpassingen zijn gebeurd aan de woning die een invloed hebben op de EPC-score laat men best een nieuw energieprestatiecertificaat opmaken.

Wordt het EPC en de aanwezigheid ervan gecontroleerd ?

Ja, het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) controleert actief advertenties en websites op aanwezigheid van EPC en kan boetes opleggen van €500 tot €5000 bij inbreuken.

Waarom is mijn energieverbruik hoger op mijn EPC-attest ?​

Bij de opmaak van het EPC wordt gerekend met een standaardverbruik en een standaardklimaat dat voor alle wooneenheden hetzelfde is. Door te werken met standaarden is het mogelijk om de energiezuinigheid van verschillende woningen en appartementen te vergelijken. De energiescore op uw EPC is dus niet bedoeld om vergeleken te worden met het werkelijke energieverbruik dat op uw energiefactuur staat.

Wanneer heb ik een asbestattest nodig ?

Vanaf 23 november 2022 heeft u een asbestattest nodig bij de verkoop van een pand dat is gebouwd voor 2001. Het attest dient aanwezig te zijn bij het ondertekenen van het compromis. In de praktijk zullen kopers op voorhand al een kopie van het asbestattest opvragen, bijvoorbeeld bij bezichtiging.Vanaf 2032 moet elke eigenaar van een pand dat gebouwd is voor 2001 beschikken over een asbestattest.

Hoelang blijft een asbestattest geldig ?

De normale geldigheidstermijn van een abestattest is tien jaar. In bepaalde gevallen kan de termijn korter zijn, als we bijvoorbeeld niet alles hebben kunnen onderzoeken of als er gevaarlijke situaties zijn ivm asbest.

Hoe verloopt het opstellen van een asbestattest ?

In elke ruimte worden visueel de mogelijke asbesttoepassingen geïdentificeerd en gerapporteerd. De asbestinspectie is niet-destructief. Voor bepaalde asbest(verdachte) toepassingen dient onze deskundige conform de regelgeving steeds een staal te nemen waarop een asbestanalyse wordt uitgevoerd door een erkend laboratorium.

Geldt de verplichting voor alle gebouwen ?

De verplichting voor een asbestattest geldt voor elke Toegankelijke Constructie met Risicobouwjaar (TCR), zoals beschreven in het Materialendecreet: (1) waarvan de grondoppervlakte of de som van de grondoppervlaktes van de verschillende TCR’s in een bepaald inspectiegebied groter is of gelijk aan 20 m². (2) waarvan de grondoppervlakte kleiner is dan 20 m² maar waarbij de TCR deel uitmaakt van een grotere constructie met grondoppervlakte groter of gelijk aan 20 m². Risicobouwjaar is gebouwd voor 2001.

Waarom is een elektriciteitskeuring noodzakelijk?

Het is verplicht om je elektrische installatie te laten keuren alvorens ze aan te sluiten op het elektriciteitsnet. Zo is een keuring bijvoorbeeld verplicht wanneer je een nieuwe installatie in dienst stelt of wanneer je een wijziging, uitbreiding of verzwaring hebt uitgevoerd van een bestaande installatie. Dit geldt ook voor een tijdelijke installatie zoals een werfkast. Om ervoor te zorgen dat je veiligheid ook gegarandeerd blijft, moet je de elektrische installatie in je woning om de 25 jaar opnieuw laten keuren. Ook wanneer je je woning verkoopt ben je verplicht om een keuringsattest voor te leggen.

Waar moet ik op letten bij een elektrische keuring?

Tijdens de elektrische keuring inspecteert de keurder de volledige elektrische installatie. Dit gebeurt niet alleen door een visuele controle te doen, ook door metingen en verschillende testen uit te voeren wordt geëvalueerd of je installatie correct werd geïnstalleerd en aangesloten. Daarnaast is er ook een administratief luik dat gecontroleerd wordt.